Groupon - Najnowsze oferty

Oferta

 • 49,99 zł za kurs online Konserwator Terenów Zielonych z zaświadczeniem MEN

Program kursu:

 • Wiadomości o planowaniu terenów zieleni
 • Klasyfikacja, program i lokalizacja terenów zieleni
 • Normatywy przestrzenne i techniczne
 • Podstawowe elementy terenów zieleni
 • Zasady kształtowania terenów zieleni
 • Zasady doboru roślin w kształtowaniu terenów zieleni
 • Wiadomości o pielęgnacji krajobrazu
 • Zasady projektowania niektórych rodzajów terenów zieleni
Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 15 lat i 11 miesięcyOferta:

 • 49,99 zł za eKurs instruktora pilates z certyfikatem MEN.

Kurs ma za zadanie dostarczyć uczestnikom wiedzę i umiejętności w zakresie treningu pilates, jak i również teorię podstaw zdrowego żywienia. Instruktorzy po kursie potrafią zaplanować odpowiednie ćwiczenia, mając na uwadze płeć, wydolność fizyczną i kondycję psychiczną.

Popularny trening pilates poprawia elastyczność i świadomość własnego ciała, a także samopoczucie. Ze względu na nieskomplikowane ćwiczenia nadaje się on dla osób w każdym wieku i na każdym poziomie sprawności fizycznej. Ćwiczenia pilates m.in. wzmacniają kręgosłup, poprawiają postawę ciała i pozwalają wyrzeźbić smukłą sylwetkę bez forsownego wysiłku. Pilates jest także przeznaczony dla osób, które chcą wrócić do zdrowia po przebytych kontuzjach. Pilates pozwala także zyskać świadomość własnego ciała i osiągnąć harmonię organizmu.

Po zaliczonym egzaminie Akademia Dietetycznie Poprawni wystawia:

 • ozdobny certyfikat ukończenia kursu (certyfikat – po pozytywnym zakończeniu kursu – wysyłany jest mailem, a po opłaceniu kosztów przesyłki również pocztą, wraz z zaświadczeniem). Akademia nie prowadzi odbioru osobistego certyfikatów i zaświadczeń.
 • zaświadczenie ukończenia kursu zgodne ze wzorem na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. - Dz. U. poz. 186.

Program kursu:

 • Życie i działalność Josepha Pilatesa
 • Zasady pilates
 • Równowaga i symetria ciała – cele metody Pilatesa
 • Typy pobudzania mięśni i układ stabilizujący
 • Zagadnienia z zakresu żywienia, diety i suplementacji
 • Prawidłowe oddychanie
 • Nauka prawidłowej postawy ciała i pozycji ćwiczeń
 • Kręgosłup i jego ruchy (jego budowa i funkcje)
 • Budowa oraz zakres ruchów stawów i miednicy
 • Podstawowe ćwiczenia na macie – zasady, technika
 • Metodyka nauczania (omówienie zagadnień związanych z planowaniem zajęć i umiejętnościami nauczania innych).

Więcej informacji o kursie na stronie. Inne dostępne szkolenie sprawdź tu.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 16 lat i 28 dni

Oferta

Szkolenia z wykorzystaniem platform Funmedia to przyjazne użytkownikowi zestawienia najważniejszych informacji, materiałów i zaawansowanych technologii multimedialnych. Kurs Czytaj123 dwukrotnie zwiększa szybkość czytania ze zrozumieniem, co przyspiesza zdobywanie potrzebnej wiedzy i skraca czas niezbędny na przygotowanie do egzaminu.

Po kursie Pamiętaj123 nauka języków obcych nie nastręcza trudności, lista numerów telefonów jest zbyteczna, a kalendarz z listą spotkań można wyrzucić w kąt. Z kolei po szkoleniu Pisz123 każdy nawet w ciemności 3 razy szybciej napisze długi tekst metodą dziesięciopalcową i poprawi zdolność koncentracji, dzięki czemu podniesie efektywność swojej pracy i zyska więcej wolnego czasu na przyjemności.

Autorzy kursów Andrzej Bernardyn (psycholog i trener rozwoju osobistego (specjalizujący się w skutecznej nauce i działaniu) oraz Paweł Antkowiak (praktyk internetu posiadający polskie i zagranicznej doświadczenie trenerskie i managerskie związane z podnoszeniem efektywności osobistej) przekazują słuchaczom teorię, ale kładą nacisk przede wszystkim na ćwiczenia praktyczne. Naukę łączą z zabawą, co sprzyja szybkiemu i łatwemu zdobyciu i rozwinięciu przez kursantów cennych w życiu codziennym umiejętności. Ponadto monitorują ich postępy, by zwiększyć efektywność ćwiczeń.

Funmedia

Firma, która działa w 43 krajach i współpracuje z ponad 2000 instytucji oświatowych na całym świecie, oferuje internetowe, w pełni interaktywne i multimedialne kursy językowe i specjalistyczne opracowane przez międzynarodowy zespół metodyków. Nagrania dźwiękowe i filmy w jakości HD oraz gry edukacyjne z efektami specjalnymi 3D zostały przygotowany przez zawodowych grafików, dzięki temu wszystkie multimedialne elementy kursu tworzą spójną metodycznie całość.

Kursy angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego dostosowane są do wieku i umiejętności kursantów, wśród których nie brakuje dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Stale powiększa się oferta kursów specjalistycznych, w której obecnie są m.in. nauka szybkiego czytania i zapamiętywania, gdyż firma śledzi trendy na rynku pracy i stara się odpowiadać na potrzeby swoich słuchaczy. Troska za spełnienie oczekiwań klientów spowodowała, że Funmedia dwukrotnie została laureatem prestiżowej nagrody European Language Label. Co więcej, dokonała tego jako jedyna firma IT w historii konkursu. Ponadto została uznana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji za najlepszą firmę edukacyjną proponującą innowacyjne rozwiązania w nauczaniu języków obcych.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 15 lat i 2 miesiące

Oferta

 • 69 zł za kurs online „Opiekun Osób Starszych i Dzieci”

Kurs skierowany jest dla osób początkujących oraz tych, które chcą usystematyzować wiedzę. Przygotowuje osoby do pracy jako opiekun osób starszych i dzieci, a także do prowadzenia usług w zakresie opieki nad osobami starszymi w Polsce. Kursanci zdobywają kwalifikacje z zakresu opieki i pielęgnacji, jest dodatkowym atutem podczas ubiegania się o pracę w charakterze opiekuna.

Kursant otrzymuje:

 • dwa certyfikaty PDF do polsku i angielsku potwierdzające odbycie szkolenia
 • na certyfikatach nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową

Dokumenty są ważne w Polsce, niektórych krajach UE.

Struktura kursu:

 • otrzymanie dostępu do platformy e-learningowej, w której znajdują się moduły tematyczne
 • test wielokrotnego wyboru, którego warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 70% poprawnych odpowiedzi
 • po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikaty w języku polskim i angielskim
 • czas pracy oraz ukończenia kursu dostosowany jest przez kursanta samodzielnie do jego indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej.

Program teoretyczny kursu:

I MODUŁ: 

 1. Elementy rehabilitacji
 2. Psychologia człowieka
 3. Zawód opiekuna/etyka zawodowa 

II MODUŁ: 

 1. Pielęgnacja osób starszych
 2. Pielęgnacja dziecka
 3. Pierwsza pomoc 

III MODUŁ: 

 1. Organizacja czasu wolnego osób starszych
 2. Zabawy integracyjne
 3. Integrujące zabawy terenowe dla dzieci
Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 15 lat i 8 miesięcy

Oferta

 • 39 zł za kurs online z podstaw behawiorystyki i opieki nad psem

Program szkolenia: 

 • skrócona historia udomowienia i przyjaźni psa z człowiekiem
 • grupy psów – podział
 • wybór psa i jego rozwój z uwzględnieniem potrzeb i odpowiedniej socjalizacji
 • opieka nad psem: podstawowe pojęcia
 • częste problemy behawioralne psów
 • pierwsza pomoc
 • zakończenie i test końcowy
Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 15 lat i 10 miesięcy


Oferta

 • 39,90 zł za praktyczny kurs online – My SQL.

MySQL to jedna z najpopularniejszych i najchętniej używanych baz danych z otwartym dostępem do kodu źródłowego. Osoba uczestnicząca w kursie dowie się, w jaki sposób tworzyć bazy danych za pomocą konsoli lub trybu graficznego, a także nauczy się tworzyć zapytania w języku SQL.

 • całodobowy dostęp do platformy szkoleniowej
 • materiały w formie prezentacji multimedialnej oraz indywidualnych ćwiczeń

Plan szkolenia:

 • Korzystanie z konsoli MySQL
 • Łączenie się z serwer MySQL
 • Wyświetlenie istniejących baz danych
 • Tworzenie nowej bazy danych
 • Usuwanie baz danych Korzystanie z konsoli MySQL – Praca z tabelami
 • Wyświetlanie baz danych i tabeli
 • Tworzenie tabeli z danymi Korzystanie z konsoli MySQL – Edycja tabeli
 • Dodawanie nowych pól
 • Zmiana nazwy pola
 • Usuwanie kolumn
 • Dodawania pól po innym polu
 • Zmiana nazwa tabeli
 • Usuwanie tabeli Język SQL
 • Instrukcja INSERT INTO,
 • Instrukcja SELECT FROM, o Klauzula WHERE o Funkcje SUM, MAX, MIN, COUNT, AVG o Operatory OR, AND, NOT o Wyrażenia BETWEEN, IN, BETWEEN, ASC, DESC, ORDER BY, LIKE
 • Instrukcja UPDATE
 • Instrukcja DELETE FROM. Korzystanie z konsoli MySQL - Backup bazy danych i przywracanie Zarządzanie użytkownikami MySQL
 • Uprawnienia użytkowników, tworzenie użytkowników, kasowania, nadawanie praw, Obsługa bazy danych przez graficzny interfejs phpMyadmin
Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 15 lat i 4 miesiąceOferta

 • 49 zł zamiast 149 zł za kurs online Specjalista ds. rekrutacji i selekcji personelu z zaświadczeniem MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia (wydawane na wzorach MEN - ustawa z dnia 11.01.2012 Dz.U z 2014 r poz. 622) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie, egzamin i przesyłkę.

Informacje o kursie: 

 • czas trwania kursu: 40 godzin,
 • uczestnik kursu otrzymuje 60-dniowy dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej,
 • dostęp do platformy edukacyjnej przez 24 godz. 7 dni w tygodniu,
 • kurs makijażu gratis.

Program szkolenia – przykładowe zagadnienia poruszane w trakcie kursu:

 • planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie,
 • rekrutacja i selekcja (wewnętrzna i zewnętrzna),
 • profil kandydata,
 • rodzaje i typy rozmów kwalifikacyjnych,
 • rozmowa rekrutacyjna (komunikacja werbalna i niewerbalna),
 • pozostałe narzędzia selekcji,
 • sposoby postępowania z kandydatami odrzuconymi,
 • wprowadzenie nowego pracownika do struktury firmy,
 • podstawowe zagadnienia nawiązania stosunku pracy.
Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 16 lat i 1 miesiącOferta:

 • 49,99 zł za e-Kurs trenera fitness i dietetyki z certyfikatem MEN.

e-Kurs Trenera Fitness i Dietetyki przeznaczony jest dla osób ceniących sobie nie tylko aktywny tryb życia, ale również zdrowy i odpowiedni sposób odżywiania się. Nie od dziś wiadomo, że same ćwiczenia nie dają rezultatów. Jednak połączone z odpowiednią dietą mogą czynić cuda. Dlatego kurs ten zwiększy kwalifikacje zawodowe w dziedzinach sportu i dietetyki.

Kurs Trenera Fitness i Dietetyki to e-kurs stanowiący absolutny przełom w myśleniu o zdrowym trybie życia. W miarę jak coraz więcej dowiadujemy się o kondycji, dobrym samopoczuciu i zdrowym stylu życia, okazuje się, że aby zsynchronizować wszystkie te czynniki, nie wystarczą jedynie wyrzeczenia, lecz potrzebna jest do tego również fachowa wiedza. Nasz kurs to nie tylko informacje na temat fitness ale przede wszystkim wskazówki i pomysły na poprawę zdrowia i kondycji fizycznej. To ABC każdego TRENERA, który pragnie zadbać o zdrowie swojego podopiecznego.

Po zaliczonym egzaminie Akademia Dietetycznie Poprawni wystawia:

 • ozdobny certyfikat ukończenia kursu (certyfikat – po pozytywnym zakończeniu kursu – wysyłany jest mailem, a po opłaceniu kosztów przesyłki również pocztą, wraz z zaświadczeniem). Poradnia nie prowadzi odbioru osobistego certyfikatów i zaświadczeń.
 • zaświadczenie ukończenia kursu zgodne ze wzorem na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. - Dz. U. poz. 186.

Program kursu:
* Anatomia
* Biochemia
* Teoretyczne podstawy treningu fitness
* Metodyka zajęć fitness
* Metodyka nauczania fitness
* Bezpieczeństwo w fitnessie
* Charakterystyka wybranych modułów zajęć fitness
* Dietetyka i suplementacja
* Obalamy mity

Więcej informacji o kursie na stronie. Inne dostępne szkolenie sprawdź tu.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 16 lat i 27 dni

Oferta

 • 69 zł za kurs online: Kosmetyczka z 2 certyfikatami PDF. 

Kurs przeznaczony jest zarówno dla początkujących, jak i dla osób które chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz zdobyć potwierdzenie posiadanych umiejętności. Pomaga przygotować się do pracy w salonie kosmetycznym i do wykonywania podstawowych zabiegów kosmetycznych. Sprzyja również założeniu własnej działalności gospodarczej.

Przebieg kursu:

 • kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej,
 • po zakończeniu modułów przystępuje do testu sprawdzającego nabyte umiejętności,
 • warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi.
 • Na zapis stosowany w nowych kursach: (stwierdzenia tu zawarte zachecają do zwiększonej sprzedaży)

Kursant otrzymuje:

 • dwa certyfikaty PDF do polsku i angielsku potwierdzające odbycie szkolenia
 • na certyfikatach nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową
 • dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia od firmy szkoleniowej zarejestrowanej w RIS

Struktura kursu:

 • otrzymujesz dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się moduły tematyczne niezbędne do zaliczenia szkolenia
 • otrzymujesz test wielokrotnego wyboru, którego warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 70% poprawnych odpowiedzi
 • po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikaty PDF w języku polskim i angielskim (możliwość dokupienia pełnej dokumentacji)
 • czas pracy oraz ukończenia kursu dostosowany jest przez kursanta samodzielnie do jego indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej, lecz nie dłużej niż 60 dni.

Program teoretyczny kursu

I Moduł – Praca w gabinecie kosmetycznym:

 • organizacja pracy w gabinecie kosmetycznym,
 • urządzenie gabinetu kosmetycznego,
 • cel i zadania kosmetyki,
 • aromaterapia w kosmetyce.

II Moduł – Wprowadzenie do kosmetologii:

 • witaminy w kosmetykach,
 • trwałe usuwanie owłosienia,
 • mikrodemabrazja,
 • teoria masażu,
 • niektóre techniki relaksacyjne.

III Moduł – Zabiegi kosmetyczne oraz pielęgnacja:

 • pielęgnacja dłoni, rąk i twarzy,
 • pielęgnacja skóry,
 • kosmetyki pielęgnacyjne.
Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 15 lat i 11 miesięcyOferta

 • 69 zł za kurs online Specjalista ds. turystyki z zaświadczeniem MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia (wydawane na wzorach MEN - ustawa z dnia 11.01.2012 Dz.U z 2014 r poz. 622) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie, egzamin i przesyłkę.

Kurs adresowany jest do wszystkich, którzy swoją karierę planują związać z turystyką, do osób zainteresowanych tą tematyką, jak również do osób, które pragną założyć własne biuro podróży czy zajmować się organizacją imprez turystycznych.

Program kursu:

 1. Działalność i organizacja przedsiębiorstwa turystycznego (zakładanie biura podróży, struktura organizacyjna, regulaminy biura podróży, inne)
 2. Współpraca biura podróży z usługodawcami
 3. Etyka zawodu i kultura osobista
 4. Praca zespołowa w biurze podróży
 5. Rodzaje turystyki i usług turystycznych
 6. Krajowe i międzynarodowe organizacje turystyczne
 7. Usługi noclegowe w turystyce
 8. Organizacja imprezy turystycznej
 9. BHP i pierwsza pomoc w biurze podróży

Dodatkowe informacje:

 • Forma kursu: poszczególne części kursu udostępniane będą w kilku seriach w odstępach czasowych zgodnie z harmonogramem kursu. 
 • Liczba godzin: 50 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni. 
Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 16 lat i 5 dni