Białystok - Najnowsze ofertyOferta

 • 69 zł zamiast 249 zł za 40-godzinny kurs online: asystent ds. płac z zaświadczeniem ukończenia kursu zgodnym ze wzorem MEN. 

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia (wydawane na wzorach MEN - ustawa z dnia 11.01.2012 Dz.U z 2014 r poz. 622) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie, egzamin i przesyłkę. 

Uczestnik kursu pozna zasady wyliczania wynagrodzeń w różnych sytuacjach, a także tajniki rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym. Zostanie zaznajomiony również z wszystkimi aktualnościami związanymi z ozusowaniem umów cywilnoprawnych. 

Program kursu:

 1. Podstawy prawne dotyczące wynagradzania za pracę i odpraw.
 2. Zgłaszanie pracownika do ZUS i wyrejestrowanie – zagadnienia i dokumentacja.
 3. Rozliczenia z ZUS, deklaracje, terminy przesyłania deklaracji i opłaty składek.
 4. Ubezpieczenie społeczne, chorobowe i zdrowotne, rozliczania składek na FP i FGŚP.
 5. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
 6. Dokumentacja płacowa.
 7. Przychody zwolnione z opodatkowania i oskładkowania.
 8. Sporządzanie list płac – przykłady i ćwiczenia.
 9. Wyliczanie wynagrodzeń dla pracowników (miesięcznych, za niepełny miesiąc, za czas choroby, urlopu, za nadgodziny i inne) zagadnienia, przykłady i ćwiczenia.
 10. Zasady ustalania podatku dochodowego – przykłady i ćwiczenia.
 11. Wyliczanie wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną.
 12. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, deklaracje, terminy.
 13. Sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT-4R, PIT-11, PIT-40, terminy, opłaty.

Dodatkowe informacje:

 • Czas kursu: 40 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni.
 • Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.
 • Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu.
 • Kurs kończy egzamin wewnętrzny, który obejmuje sprawdzenie wiadomości zdobytych na kursie.
Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 16 lat i 1 miesiąc

Przekonaj się, że połączenie przyjemnego z pożytecznym jest możliwe – zapisz się z dzisiejszym grouponem na zajęcia w Firestep, które pozwalają na poprawę kondycji i pozbycie się stresu.

Oferta
Zumba®, pilates lub taniec współczesny dla dorosłych w 1 z 4 opcji:

1) 29,99 zł zamiast 65 zł za 4 wejścia dla 1 osoby,
2) 44,99 zł zamiast 100 zł za 8 wejść dla 1 osoby,
3) 55,99 zł zamiast 130 zł za 4 wejścia dla 2 osób,
4) 84,99 zł zamiast 200 zł za 8 wejść dla 2 osób.

Firestep
Taneczne grupy młodzieżowe, z których jedna istnieje już ponad 30 lat, zespół Pląs, hip hop, jazz dance czy fitness – wszystko to można znaleźć w szkole zlokalizowanej na Wygodzie. Na zajęcia w Firestep uczęszczają dzieci od 4. roku życia, dla których taniec daje możliwość wyrobienia koordynacji ruchowej i wrażliwości na muzykę.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 16 lat i 1 miesiąc

Wybierz 1 z 4 opcji

Wysłanie wiadomości na Księżyc:

 • 20 zł zamiast 57 zł za wysłanie wiadomości tekstowej,
 • 25 zł zamiast 68,40 zł za wysłanie wiadomości obrazkowej,
 • 35 zł zamiast 108,30 zł za wysłanie wiadomości dźwiękowej,
 • 45 zł zamiast 142,50 zł za wysłanie wiadomości wideo.
Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 15 lat i 11 miesięcy

Oferta

 • 49 zł zamiast 129 zł za kurs online: Mobbing i dyskryminacja w pracy.

Program:

 • czym jest mobbing?
 • podział ról, czyli kto jest kim w mobbingu
 • zachowania wchodzące w skład mobbingu
 • co sprzyja powstawaniu mobbingu?
 • przebieg mobbingu
 • konsekwencje mobbingu: dla pracodawcy, dla ofiary, dla społeczeństwa
 • mobbing a obowiązujące prawo
 • czym jest dyskryminacja?
 • rodzaje i formy dyskryminacji
 • skutki dyskryminacji
 • czym się różni mobbing od dyskryminacji?
 • czym jest molestowanie seksualne?
 • konsekwencje molestowania seksualnego dla ofiary
 • jak przeciwdziałać mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu?
 • jak sobie radzić z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem seksualnym?

Kurs adresowany jest do wszystkich osób, które chciałyby zapoznać się z tematyką radzenia sobie z mobbingiem, dyskryminacją lub molestowaniem seksualnym, mogącymi pojawić się zarówno w pracy, jak również w życiu prywatnym.

Uczestnik kursu nauczy się rozpoznawać wyżej wymienione zagadnienia, dowie się jak przeciwdziałać tym zjawiskom, a także pozna sposoby radzenia sobie w tych trudnych sytuacjach. Pozna również obowiązki, jakie spadają na pracodawcę w zakresie przeciwdziałania mobbingowi oraz jakie konsekwencje prawne wynikają z niestosowania się do postanowień kodeksu pracy w tym zakresie. Uczestnik dowie się, gdzie i jak szukać specjalistycznej pomocy.

Kurs kończy test końcowy, który obejmuje sprawdzenie wiadomości zdobytych podczas szkolenia. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 15 lat i 7 miesięcy

Z dzisiejszym grouponem uzyskasz fachową pomoc prawną, aby wiedzieć, jak prawomocnie postawić na swoim z pomocą firmy Adiutus.

Oferta

 • 99,99 zł zamiast 1000 zł za dożywotnie bezpłatne porady prawne.

Grupa Adiutus
Misją spółki jest udzielanie informacji z pełnego zakresu prawa oraz zmiana schematów myślowych, wedle których dostęp do pomocy prawnej jest czymś elitarnym i bardzo drogim. W propagowaniu tej misji pomagają adwokaci i prawnicy z całej Polski.

Każdy klient staje się posiadaczem specjalnej Karty Klienta w dwóch egzemplarzach – podstawowym i dodatkowym. Ten drugi można przekazać dowolnej osobie, która dzięki temu będzie mogła również skorzystać z bezpłatnych porad.

Adresy biura i biur współpracujących:
Siedziba firmy Adiutus

44-100 Gliwice
ul. Szkolna 1c
tel. 32 230 03 52, infolinia: 797 020 999

Primus - Mirosław Pinek

telefon 42 663 92 24
ul. Łagiewnicka 102/116
91-456 Łódź

Centrum Kształcenia Edukator w Ozorkowie

telefon 42 279 63 36
ul. Lotnicza 1
95-035 Ozorków

Centrum Kształcenia Edukator w Wieluniu

telefon 43 659-54-17
ul. Traugutta 38
98-300 Wieluń

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 16 lat i 1 miesiąc

Wybierz 1 z 4 opcji

kurs online z zaświadczeniem MEN

 • 39,99 zł za wybrany kurs zawodowy online
 • 69,99 zł za 2 wybrane kursy zawodowe online
 • 79,99 zł za 3 wybrane kursy zawodowe online
 • 99,99 zł za 5 wybranych kursów zawodowych online

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia (wydawane na wzorach MEN - ustawa z dnia 11.01.2012 Dz.U z 2014 r poz. 622) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie, egzamin i przesyłkę.

Kursy do wyboru:

 • Hakowiec/bramowiec

Kurs daje uprawnienia przydatne do pracy w MPO oraz na składach złomu. Hakowce/bramowce to pojazdy występujące najczęściej w tych miejscach. Służą do transportu kontenerów na haku lub na specjalnych prowadnicach zwanych bramą. Jeden kurs obejmuje od razu oba urządzenia.

 • Burty samowyładowcze

Kurs daje uprawnienia przydatne w transporcie drogowym. Burty samowyładowcze tzw. podesty załadowcze występują na pojazdach ciężarowych oraz dostawczych i ułatwiają załadunek i rozładunek materiałów. Kierowca posiadający tylko lekki sprzęt przeładunkowy oraz burtę samowyładowczą może sam się rozładować i załadować.

 • Urządzenia komunalne

Kurs daje uprawnienia przydatne do pracy w magazynach, halach oraz sklepach przy obsłudze maszyn czyszczących. Służby porządkowe pracujące na większych obiektach używają już nowoczesnych sprzętów ułatwiających pracę.

 • Magazynier

Kurs daje uprawnienia i przygotowuje do pracy w magazynie. Program kursu uczy podziału prac oraz obiektów magazynowych, szczegółowo opisuje przepisy dotyczące pracy magazyniera.

 • Hakowy/sygnalista

Kurs daje uprawnienia potrzebne do bezpiecznej pracy przy przeładunku materiałów jako podsuwnicowy - hakowy/sygnalista. Każdy hakowy powinien znać bezpieczne zasady podczepiania i przemieszczania ładunków oraz kryteria zużycia mechanizmów takich jak hak i zawiesia oraz musi umieć obliczać dopuszczalne obciążenia jakie mogą przemieszczać urządzenia. Podstawową są też sygnały jakie sygnalista używa by porozumieć się z operatorem sprzętu.

Orent

Centrum szkoleniowe posiada ponad 45 placówek w całej Polsce. Prowadzi kursy dla osób indywidualnych, grup zorganizowanych, firm, szkół i gminnych ośrodków pomocy. W ofercie posiada kursy na prawo jazdy wszystkich kategorii, kursy na instruktorów jazdy, dla taksówkarzy, z pierwszej pomocy, obsługi kas fiskalnych, BHP, a także obsługi odśnieżarek, ładowarek teleskopowych i innych maszyn.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 15 lat i 7 miesięcyOferta

 • 69 zł za kurs online: Instruktor pilatesu z zaświadczeniem MEN.

Program kursu:

 • życie i działalność Josepha Pilatesa
 • zasady Pilates
 • równowaga i symetria ciała – cele Metody Pilatesa
 • typy pobudzania mięśni i układ stabilizujący
 • wstępne zagadnienia z zakresu żywienia, diety i suplementacji
 • prawidłowe oddychanie
 • nauka prawidłowej postawy ciała i pozycji ćwiczeń
 • kręgosłup i jego ruchy (jego budowa i funkcje)
 • budowa oraz zakres ruchów stawów
 • miednica – mięśnie i zakres ruchów
 • opis 24 pozycji

Absolwent otrzymuje tytuł instruktora jogi lub instruktora pilates. Legitymacja instruktora uprawnia do pracy:

 • w ośrodkach sportu i rekreacji,
 • klubach fitness, centrach sportowych,
 • rozpoczęcia własnej działalności, np. prowadzenie zajęć etc.

Struktura kursu:

Kurs instruktorski odbywa się w formie e-learningowej: uczestnik posiada do wglądu materiały szkoleniowe. Po zaznajomieniu się z materiałami, uczestnik ma możliwość podejścia do egzaminu w formie testu składającego się z 10 pytań zamkniętych. Podstawą zaliczenia egzaminu jest udzielenie min. 7 prawidłowych odpowiedzi. Nie ma limitu podejść do egzaminu. Uczestnik może podejść do egzaminu nawet pierwszego dnia rozpoczęcia kursu.

Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, klasyfikacja zawodów nr: 342201.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 15 lat i 7 miesięcy

Oferta

 • 49 zł zamiast 169 zł za kurs pracownika administracyjno-biurowego

Kurs adresowany do osób chcących poznać zasady funkcjonowania biura. Składa się z 8 tematów oraz testu końcowego.

Główne zagadnienia:

 • ogólna charakterystyka pracy biurowej
 • obieg dokumentacji w biurze
 • pismo w biurze-Elementy składowe treści pisma
 • pismo w biurze-rodzaje pism
 • pisma związane ze stosunkiem pracy
 • organizowanie spotkań służbowych
 • savoir-vivre w biurze
 • podstawowe wytyczne bhp w biurze

Enere Szkolenie Edukacyjne

Specjalizująca się w dziedzinie szkoleń i edukacji firma Enere posiada szeroki wybór szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych. Przy współpracy z ekspertami z dziedziny m.in. psychologii, zarządzania, marketingu, finansów czy języków obcych prowadzone są szkolenia na terenie całej Polski, zarówno dla małych firm jak i instytucji publicznych. Dla przedsiębiorców, istnieje możliwość wykonania audytów wewnętrznych, analizy SWOT, usługi tajemniczego klienta, kursu BHP lub organizacji szkoleń wyjazdowych lub wyjazdów integracyjnych. To jednak nie wszystko - wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów firma Enere proponuje kursy online z zakresu fotografii, księgowości, telemarketingu, social marketingu i więcej.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 15 lat i 6 miesięcy


Oferta

Plan szkolenia:

 • wizerunek idealnego zespołu,
 • nawyki skutecznego działania,
 • motywowanie zespołu,
 • błędy popełniane przy wykorzystywaniu płacy jako elementu motywowania,
 • komunikacja w relacjach wewnętrznych i z otoczeniem,
 • stres a konflikt,
 • techniki psychomanipulacyjne w zespole zawodowym (zasady i techniki),
 • asertywna komunikacja szef-podwładny,
 • przyjmowanie krytyki zawodowej,
 • przekazywanie krytyki pracownikowi,
 • szef bez autorytetu,
 • reguły zarządzania czasem,
 • zasada stawiania celów S.M.A.R.T.
Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 15 lat i 11 miesięcy


Oferta

 • 35 zł zamiast 99 zł za kurs online „Żywienie i Dieta Fit” z certyfikatami

Program obejmuje:

 • dobór diety do rodzaju ćwiczeń.
 • wzorce żywieniowe dla osób aktywnych.
 • produkty polecane i odradzane.
 • 10 przykazań żywieniowych.
 • produkcja energii w organizmie człowieka.
 • piramida zdrowego żywienia.
 • napoje – co warto o nich wiedzieć?
 • dieta redukcyjna i jej zasady.
 • metodyka obliczania jadłospisu jednodniowego.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Białystok
Kończy się za: 15 lat i 8 miesięcy