Groupon - Najnowsze oferty

Wybierz 1 z 3 opcji

 • 25,99 zł zamiast 40 zł za 1 wejście na basen (70 min) + strefa saun + siłownia,
 • 49,99 zł zamiast 80 zł za 2 wejścia na basen (2 x 70 min) + strefa saun + siłownia,
 • 72,99 zł zamiast 120 zł za 3 wejścia na basen (3 x 70 min) + strefa saun + siłownia.

Dzięki podwyższonej temperaturze seans w saunie oczyszcza, nawilża i ujędrnia skórę, a przy tym redukuje cellulit. Ponadto rozgrzanie ciała ułatwia poruszanie się w przypadku zakwasów po ciężkich i męczących ćwiczeniach fizycznych, łagodzi kontuzje oraz bóle mięśniowe i reumatyczne. Relaks może być nagrodą za wyszczuplający i poprawiający wydolność organizmu trening kardio na basenie i siłowni.

Spalarnia Kalorii

Klub na terenie Pływalni Wola jest prawdopodobnie jednym z najcieplejszych miejsc na Śląsku – temperatura w nim sięga niekiedy 120°C. Wszystko za sprawą strefy, w której oprócz łaźni parowej i ruskiej bani znajduje się sauna fińska i infrared. Rozgrzewanie ciała w przyjemny sposób oczyszcza skórę, łagodzi bóle i redukuje tkankę tłuszczową, do czego nawiązuje nazwa miejsca. Warto dodać, że klub jest wyposażony w specjalny system nagłaśniający i telewizyjny, który podnosi komfort osób korzystających z saun, aromaterapii czy masaży.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kończy się za: 15 lat i 3 miesiące

Oferta

 • 59 zł zamiast 200 zł za kurs online Specjalista ds. marketingu z zaświadczeniem MEN i dyplomem.

Kurs podzielony jest na 12 modułów, w których znajdują się takie zagadnienia, jak:

 • plan marketingowy
 • marketingowe ujęcie produktu, badania marketingowy
 • wywiady i metody projekcyjne w marketingu
 • narzędzia promocji i reklamy w przedsiębiorstwie
 • psychologiczne aspekty reklamy i mass mediów
 • wizerunek firmy, promocja marki

Kurs pomaga zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • budowania strategii marketingowej dla każdego produktu
 • umiejętnego przeprowadzania badań marketingowych
 • skutecznego kierowania firmą
 • poznania skutecznych narzędzi promocji i reklamy
 • zrozumienia zasady podejmowania decyzji zakupowej przez klientów

Więcej informacji dostępnych tutaj.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kończy się za: 15 lat i 11 miesięcy

Oferta

 • 69 zł za kurs online „Administracja Publiczna i Samorządowa”.

Adresatami szkolenia są urzędnicy, kierownicy instytucji w całym kraju, a także osoby pragnące pracować w charakterze urzędnika. Celem szkolenia jest poniesienie kwalifikacji kadry urzędniczej. Kurs dedykowany osobom bez wykształcenia administracyjno-prawnego, chcącym zwiększyć swoje szanse zatrudnienia w administracji.

Przebieg kursu:

 • kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej,
 • po zakończeniu modułów przystępuje do testu sprawdzającego nabyte umiejętności,
 • warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi.
 • Na zapis stosowany w nowych kursach: (stwierdzenia tu zawarte zachecają do zwiększonej sprzedaży)

Kursant otrzymuje:

 • dwa certyfikaty PDF do polsku i angielsku potwierdzające odbycie szkolenia
 • na certyfikatach nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową
 • dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia od firmy szkoleniowej zarejestrowanej w RIS

Struktura kursu:

 • otrzymujesz dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się moduły tematyczne niezbędne do zaliczenia szkolenia
 • otrzymujesz test wielokrotnego wyboru, którego warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 70% poprawnych odpowiedzi
 • po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikaty PDF w języku polskim i angielskim (możliwość dokupienia pełnej dokumentacji)
 • czas pracy oraz ukończenia kursu dostosowany jest przez kursanta samodzielnie do jego indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej, lecz nie dłużej niż 60 dni.

Program teoretyczny kursu:

 • Administracja publiczna i jej kompetencje
 • Pojęcie administracji publicznej i jej konstytucyjne umocowanie
 • Komunikacja interpersonalna
 • Organizacja i techniki pracy biurowej 8 podstawowych elementów
 • Praca biurowa - Od obiegu pism do systemu kancelaryjnego
Serwis: Groupon
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kończy się za: 15 lat i 9 miesięcy

Bądź przygotowany na niespodziewane sytuacje i naucz się nieść pomoc w każdej sytuacji. Umożliwi Ci to wybrany kurs w Pogotowiu Ratunkowym Medica z dzisiejszym grouponem.

Oferta
6-godzinny kurs pierwszej pomocy (teoria + praktyka) w 1 z 4 opcji:

1) 44,99 zł zamiast 85 zł za kurs First Aid Course dla 1 osoby,
2) 84,99 zł zamiast 170 zł za kurs First Aid Course dla 2 osób,
3) 44,99 zł zamiast 85 zł za kurs Pediatric Course dla 1 osoby,
4) 84,99 zł zamiast 170 zł za kurs Pediatric Course dla 2 osób.

First Aid Course:

 • psychologiczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • etapy i podstawy udzielania pierwszej pomocy
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • wzywanie służb ratunkowych
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt
 • omdlenia, krwotoki, zranienia, urazy
 • oparzenia termiczne
 • porażenie prądem elektrycznym
 • NSI – atak epileptyczny

Pediatric Course:

 • psychologiczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • samoochrona i bezpieczeństwo ratującego
 • zabezpieczenie miejsca wypadku
 • schemat postępowania z dzieckiem nieprzytomnym
 • wzywanie pomocy
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa u niemowląt, dzieci i dorosłych
 • uszkodzenia naczyń krwionośnych, urazy, ciała obce
 • oparzenia termiczne
 • nagłe przypadki internistyczno-neurologiczne
 • omdlenia i zakrztuszenia
 • zestaw pierwszej pomocy

Pogotowie Ratunkowe Medica
Wykwalifikowany zespół lekarzy, ratowników, trenerów, instruktorów i specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego z firmy Medica działa na polu szeroko pojętego ratownictwa. Medica oferuje bowiem transport sanitarny, a także usługi medyczne w domu pacjenta. Ponadto placówka prowadzi kursy i szkolenia dla szkół, firm i osób prywatnych.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kończy się za: 16 lat i 1 miesiąc

Oferta

 • 69 zł zamiast 249 zł za kurs online Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta. Nowoczesne techniki sprzedaży + zaświadczenie MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia (wydawane na wzorach MEN – ustawa z dnia 11.01.2012 Dz.U z 2014 r poz. 622) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie, egzamin i przesyłkę.

Informacje o kursie:

 • Poszczególne części kursu udostępniane będą w kilku seriach w odstępach czasowych zgodnie z harmonogramem kursu.
 • Liczba godzin: 60 godzin lekcyjnych (do zrealizowania w ciągu 60 dni).

Kurs adresowany jest przede wszystkim dla osób, które nie mają na co dzień do czynienia z obsługą klienta, zarówno w punkcie sprzedażowym, usługowym, w biurze, w punkcie obsługi klienta, jak i poprzez rozmowę osobistą czy telefoniczną z klientem. Kurs polecany jest także dla osób, które chcą nauczyć się pozyskiwać i przyciągać nowych klientów oraz zatrzymać stałych.

Program kursu:

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu obsługi klienta.
 • Rola i cechy profesjonalnego sprzedawcy.
 • Nastawienie sprzedawcy do klienta i jego efekty dla sprzedaży.
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta.
 • Motywy zakupów. Typy klientów.
 • Sposób i proces podejmowania decyzji o zakupie prze klienta. Metody wpływania na decyzję klienta.
 • Przygotowanie sprzedawcy do rozmowy z klientem.
 • Czynniki sprzyjające osiąganiu sukcesu: wiedza o produkcie / usłudze, argumentacja.
 • Stres, odmawianie podczas obsługi klienta.
 • Etapy rozmowy efektywnej sprzedażowej: powitanie, prezentacja, umiejętne zadawanie pytań, umiejętne słuchanie, wstępne ustalenia.
 • Metody prezentacji produktu / usługi.
 • Dbałość o komfort i dobre samopoczucie klienta podczas rozmowy sprzedażowej.
 • Błędy popełniane przez sprzedawców podczas rozmowy sprzedażowej.
 • Rola komunikacji w procesie sprzedaży między sprzedawcą a klientem.
 • Zachowania i sposoby poprawy technik sprzedaży.
 • Metody zachęcające do zakupu (reklama i marketing produktu w mediach i działania pozareklamowe) oraz ich wpływ na klienta.
 • Czynniki wpływające na opinię klienta i decyzję o zakupie.
 • Podstawowe zasady telefonicznej obsługi klienta.
 • Radzenie sobie z trudnymi klientami oraz wątpliwościami i zastrzeżeniami klienta.
 • Zasady poprawiania kontaktu z niezadowolonymi klientami.
 • Zamykanie sprzedaży i obsługa po sprzedaży (utrzymanie klienta).
 • Metody pozyskiwania klientów i szukanie nowych kontaktów.
Serwis: Groupon
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kończy się za: 15 lat i 10 miesięcy

Oferta

 • 89 zł zamiast 349 zł za kurs online “ABC Biznesu - Własna Firma”. Własna firma – zakładanie, organizacja własnej firmy z zaświadczeniem ukończenia kursu zgodnym ze wzorem MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia (wydawane na wzorach MEN – ustawa z dnia 11.01.2012 Dz.U. poz. 186) listem na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie, egzamin i przesyłkę.

Uczestnik kursu pozna najważniejsze obowiązujące wymogi prawne, które trzeba spełnić, by założyć firmę w CEIDG lub KRS. Uzyska również informacje związane z prowadzeniem firmy oraz pozna podstawy prowadzenia księgowości dla małych firm lub pełnej księgowości w dużych przedsiębiorstwach. Uzupełnieniem będzie zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat planu marketingowego jako podstawy planowania całej działalności przedsiębiorstwa oraz prac nad wizerunkiem firmy.

Kurs kończy egzamin wewnętrzny, który obejmuje sprawdzenie wiadomości zdobytych na kursie. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne ze wzorem MEN.

Program kursu:

 • Podstawy prawa dla przedsiębiorców
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej osoby fizycznej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG, Urząd Skarbowy, ZUS, rejestr REGON, lista kodów Polska Klasyfikacja Działalności PKD, konto firmowe w banku)
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilne, spółki osobowe prawa handlowego, spółki kapitałowe prawa handlowego (KRS, US, rejestr REGON, ZUS, konto firmowe banku)
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej (kapitał początkowy, zewnętrzne źródła finansowania (pożyczka, kredyt, leasing, dotacje, wspólnik)
 • Zatrudnianie pracowników przez przedsiębiorcę (zgłaszanie pracowników i opłacanie składek ZUS oraz zaliczek podatku do US – podstawowe informacje i terminy)
 • Inne obowiązki pracodawcy związane z przestrzeganiem prawa pracy
 • Plan marketingowy jako jedna z najważniejszych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem (cele, misja, strategia)
 • Budowanie wizerunku firmy
 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • Stosowanie przepisów ustawy o rachunkowości przez przedsiębiorców
 • Formy opodatkowania stosowane przez przedsiębiorców (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowanie na zasadach ogólnych (w wersji progresywnej lub liniowej), pełna księgowość
 • Przedsiębiorca jako podatnik podatku od osób prawnych i podatku od towaru i usług
 • Współpraca z organami zewnętrznymi (Sanepid, Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, Związki Zawodowe, GIODO)

Dodatkowe informacje:

 • 50 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni
 • materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia
 • uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej
 • dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu
 • kurs kończy egzamin wewnętrzny, który obejmuje sprawdzenie wiadomości zdobytych na kursie
Serwis: Groupon
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kończy się za: 16 lat i 1 miesiącOferta

 • 69 zł za eKurs: Edukator w cukrzycy z zaświadczeniem wg MEN.

Kurs dedykowany jest osobom zainteresowanym cukrzycą z uwagi na swoją pracę (np. dietetycy, pielęgniarki, diabetycy, prowadzący edukację żywieniową i inni), a także tym, którzy prywatnie chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie indywidualne, podzielone na 3 części: 2 edukacyjne i egzaminacyjną. Kursant co tydzień otrzymuje dostęp do kolejnych części materiałów edukacyjnych. W celu zaliczenia kursu należy odesłać prowadzącemu rozwiązanie testu egzaminacyjnego. Na certyfikacie nie jest umieszczana informacja o formie ukończenia kursu.

Program kursu:

 • Podstawowe informacje o cukrzycy,
 • Epidemiologia choroby,
 • Typologia,
 • Metody leczenia,
 • Stosowane rodzaje insulin,
 • Zalecenia żywieniowe w zależności od stosowanej metody leczenia. Postępowanie dietetyczne w zależności od stosowanej insuliny,
 • Edukacja pacjenta diabetologicznego – praktyczne wskazówki,
 • Elementy dietetyki,
 • Układanie jadłospisu w przypadku stosowania insulin analogowych (mieszanki i insulina krótko działająca) – case study,
 • Charakterystyka posiłków w przypadku insulin ludzkich,
 • Jadłospis pacjenta stosującego doustne środku farmakologiczne,
 • Projektowanie autorskiego jadłospisu w zależności od metody leczenia i stosowanej insuliny.

Po każdym rozdziale znajdują się pytania kontrolne, przykłady i słownik ważniejszych terminów, które ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień.  

Po kursie uczestnik powinien umieć:

 • scharakteryzować cukrzycę jako chorobę cywilizacyjną,
 • stosować zasady opieki diabetologicznej,
 • dobierać i wykorzystywać metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w edukacji cukrzycy,
 • znać formy zapobiegania powikłaniom w przebiegu cukrzycy i chorób współistniejących,
 • wdrażać standardy i procedury edukacji terapeutycznej nad osobą z cukrzycą i jej rodziną,
 • przygotować osobę z cukrzycą i jego rodzinę do samokontroli i samoopieki,
 • organizować własne stanowisko pracy.

Więcej na temat kursu przeczytasz tutaj.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kończy się za: 15 lat i 3 miesiące

Z dzisiejszym grouponem zobaczysz, że zmarszczki znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – pod warunkiem, że wybierzesz się do Centrum TAO.

Oferta
Groupon zniżkowy na zabieg wypełniania zmarszczek kwasem hialuronowym w 1 z 3 opcji:

1) 49,99 zł za groupon wart 200 zł na wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym na 1 partię twarzy (dopłata w salonie zgodnie z poniższym cennikiem),
2) 59,99 zł za groupon wart 400 zł na wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym na 2 partie twarzy (dopłata w salonie zgodnie z poniższym cennikiem),
3) 69,99 zł za groupon wart 600 zł na wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym na 3 partie twarzy (dopłata w salonie zgodnie z poniższym cennikiem).

Partie do wyboru:

 • zmarszczki między brwiami (“lwie” zmarszczki) – cena wyjściowa 1000 zł
 • “kurze łapki” - zmarszczki wokół oczu – cena wyjściowa 700 zł
 • bruzdy nosowo-wargowe – cena wyjściowa 1000 zł

Kwas hialuronowy występuje naturalnie w organizmie, odpowiadając za wiązanie wody w skórze. Stosowany w kosmetyce zwiększa gęstość skóry, poprawia jej jędrność i napięcie – metoda ta jest niezastąpiona przy wypełnianiu drobnych zmarszczek, wygładzaniu okolic oczu i ust oraz przy poprawie konturów twarzy. Efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu – skóra wygląda wyraźnie młodziej i zdrowiej.

Centrum Kosmetyki i Modelowania Sylwetki Tao
Zlokalizowany w centrum Bielska-Białej salon oferuje różnorodne zabiegi odmładzające, pielęgnacyjne i modelujące sylwetkę, ale także masaże, refleksologię oraz pomoc w walce z paleniem, nerwicą, bólem czy chorymi zatokami.

Założycielka Centrum zdobyła wyższe wykształcenie fizjoterapeutyczne, a także pogłębiała swoją wiedzę m.in. w The International School of Reflexology & Meridian Therapy i asystowała u znanego neurologa dr. n. med. Olgierda Kossowskiego. Umożliwiła również wielu osobom pozbycie się nadwagi, cellulitu i innych niedoskonałości.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kończy się za: 15 lat i 10 miesięcy

Oferta

 • 49 zł zamiast 199 zł za kurs online: ziołolecznictwo.

Program kursu:

 • Informacje ogólne o ziołolecznictwie: podstawowe informacje o leczeniu ziołami, skąd brać zioła, jak je suszyć, jak przechowywać, parzenie ziół: napar, odwar, wyciągi, itp.
 • Kiedy zioła mogą szkodzić?
 • Charakterystyka wybranych ziół i roślin stosowanych w ziołolecznictwie: karczochy, pokrzywa, koper włoski, nawłoć, borówka czernica, dziurawiec, arcydzięgiel litwor, chaber bławatek, chmiel zwyczajny, cykoria podróżnik, dzika róża, fiołek trójbarwny, glistnik jaskółcze ziele, rumianek, czosnek, dąb szypułkowy, niepokalanek, kasztanowiec zwyczajny, arnika górska, czesłota purpurowa, zerwa, głóg dwuszyjkowy, brzoza, lipa, akacja, anyż, babka lancetowata, bez czarny, bylica pospolita, jałowiec pospolity, kminek zwyczajny i wiele innych.
 • Analiza działania i części roślin używanych w ziołolecznictwie
 • Zioła w leczeniu chorób serca, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, chorób skóry, biegunka, przeczyszczenie, gorączka, odporność, choroby jamy ustnej, choroby dróg moczowych, chorobach wątroby i pęcherzyka żółciowego, schorzeń neurologicznych, chorób narządu wzroku, dolegliwości kobiecych, cukrzycy, otyłości, chorób układu krążenia
 • Receptury zielarskie na różne schorzenia
 • Ozdrowieńcze kąpiele w ziołach
 • Aromaterapia: olejki aromatyczne i ich zastosowanie

Kurs ziołolecznictwa nie jest kursem zawodowym lecz ma charakter hobbistyczny. Uczestnik kursu po jego ukończeniu nie otrzymuje żadnych kwalifikacji w zawodzie z zakresu ziołolecznictwa.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kończy się za: 16 lat i 1 miesiącOferta

 • 69 zł za kurs online instruktora dietetyki i suplementacji z zaświadczeniem MEN.

Program kursu:

Część ogólna:

 • anatomia cz. I
 • anatomia cz. II
 • biochemia

Część specjalistyczna:

 1. dietetyka i suplementacja:
  • żywność i żywienie (białko, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne, bioflawonoidy etc.)
  • okołodobowy rytm biologiczny organizmu
  • zasady zdrowego żywienia
  • dieta w treningu sportowym
  • przykładowe diety wraz z opisem
  • suplementacja i zasady jej ustalania 
 2. tabela wartości odżywczych
 3. tabela dodatków i składników chemicznych pożywienia

Absolwent otrzymuje tytuł instruktora dietetyki i suplementacji. Legitymacja instruktora uprawnia do pracy:

 • na siłowniach, klubach fitness,
 • w ośrodkach sportu i rekreacji,
 • salonach urody, SPA & Wellness, zdrowia,
 • rozpoczęcia własnej działalności

Kurs jest adresowany do:

 • instruktorów fitness, kulturystyki, trenerów personalnych
 • właścicieli i pracowników siłowni, klubów fitness, spa&wellness
 • studentów studiów kierunkowych
 • osób zainteresowanych tematyką dietetyki i suplementacji

Zaliczenie kursu:

Kurs instruktorski odbywa się w formie e-learningowej: uczestnik posiada do wglądu materiały szkoleniowe. Po zaznajomieniu się z materiałami, uczestnik ma możliwość podejścia do egzaminu w formie testu składającego się z 10 pytań zamkniętych. Podstawą zaliczenia egzaminu jest udzielenie min. 7 prawidłowych odpowiedzi. Nie ma limitu podejść do egzaminu. Uczestnik może podejść do egzaminu nawet pierwszego dnia rozpoczęcia kursu.

Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, klasyfikacja zawodów nr: 342390.

Serwis: Groupon
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kończy się za: 15 lat i 11 miesięcy